Blog Image

Skovlund Historier

Skovlund Sognearkiv

Lokalhistorie fra Skovlund og omegn.

Guldsmeden

Lokalhistorier Posted on %PM, February 25 2007 13:06:54

Agner Nielsen f.16.02.1912 i Skanderborg, og hustru Nanna Nielsen f. Vinge 01.10.1912 i Bork Blog Image

Agner Nielsen kom til Skovlund i 1938 som sælger og montør for Alfa Laval malkemaskiner, et produkt der var i rivende udvikling sidst i 30erne. Familien boede til leje i Hovedgaden 12. I 1941 købte han smedeforretningen i Borgergade 19-21 og drev her en blomstrende smedevirksomhed, indtil han solgte i 1985. I samarbejde med Ansager Dyrehospital udviklede han et operationsbord til brug for større dyr. Det medførte, at han senere fik en ordre fra Landbohøjskolen i København om levering af et tilsvarende bord. Agner Nielsen var en driftig erhvervsmand, som deltog ivrigt i byens og egnens mangeartede liv, såvel fagligt som kulturelt og han var stærkt opmærksom på byens udvikling og trivsel.

Nanna Nielsen var aktiv i forretningen i alle årene og tog ivrigt del i byens foreningsliv på mange fronter.

Der stod dyb respekt om Agner Nielsen som håndværker, men han havde også ord for at skrive store regninger,- for store synes mange på egnen – og det godmodige folkevid gav ham tilnavnet : Guldsmeden.

En landmand fra Lærkeholt sagde engang at han altid vendte hovedet den anden vej når han passerede smedien på Borgergade, han var bange for at komme til at hilse på smeden:- ”for han go´r nok ind og skrywer ee´t o æ regning”, var manden kommentar.

Kilde: Handel – håndværk. og selvstændig næringsdrift i Skovlund 1900 – 2000. Af Kaj Knudsen, Skovlund.Malermester Andreas Weis

Lokalhistorier Posted on %PM, February 25 2007 13:03:03

Andreas Weis f. 07.09. 1903 i Starup, hustru Henny Weis f. 10.09.1911 i Vrøgum.Blog Image
Andreas Weis kom til Skovlund i 1936 og nedsatte sig som malermester fra Nygårdsvej 11, som han overtog efter sine forældre i 1943. Husets sydlige ende forblev som hidtil butik og lejlighed for Peder Poulsen Uldbæk, der drev cigar og cykelforretning i ejendommen. Andreas afstod malerforretningen i 1970 til sin tidligere lærling Tage Helmgaard Nielsen.

Andreas Weis var meget aktiv i Skovlunds foreningsliv, i Skovlund Håndværker- Borger- og Foredragsforeninger.

Han var i mange år lokal anmelder til dagbladet Vestkysten og var en benyttet viseforfatter. Han skrev adskillige småartikler omhandlende dagens små og store begivenheder og anvendte en satirisk pen under pseudonymet: Jeronimus.

Henny Weis var hjemmegående og passede butikken, hvor der forhandledes malervarer o.l.

A.W. – der i øvrigt var en habil håndværker – blev engang ringet op en tidlig morgen af en landhusmoder, hvor han dagen i forvejen havde tapetseret gårdens spisestue. Hun fortalte ham at tapetet i nattens løb var faldet ned, hvortil A.W. svarede: ” nå ja, der er jo ee´t no´d der holder evig”.

Kilde: Handel og håndværk og selvstændig næringsdrift i Skovlund 1900 – 2000. Af Kaj Knudsen, Skovlund.