Andreas Weis f. 07.09. 1903 i Starup, hustru Henny Weis f. 10.09.1911 i Vrøgum.Blog Image
Andreas Weis kom til Skovlund i 1936 og nedsatte sig som malermester fra Nygårdsvej 11, som han overtog efter sine forældre i 1943. Husets sydlige ende forblev som hidtil butik og lejlighed for Peder Poulsen Uldbæk, der drev cigar og cykelforretning i ejendommen. Andreas afstod malerforretningen i 1970 til sin tidligere lærling Tage Helmgaard Nielsen.

Andreas Weis var meget aktiv i Skovlunds foreningsliv, i Skovlund Håndværker- Borger- og Foredragsforeninger.

Han var i mange år lokal anmelder til dagbladet Vestkysten og var en benyttet viseforfatter. Han skrev adskillige småartikler omhandlende dagens små og store begivenheder og anvendte en satirisk pen under pseudonymet: Jeronimus.

Henny Weis var hjemmegående og passede butikken, hvor der forhandledes malervarer o.l.

A.W. – der i øvrigt var en habil håndværker – blev engang ringet op en tidlig morgen af en landhusmoder, hvor han dagen i forvejen havde tapetseret gårdens spisestue. Hun fortalte ham at tapetet i nattens løb var faldet ned, hvortil A.W. svarede: ” nå ja, der er jo ee´t no´d der holder evig”.

Kilde: Handel og håndværk og selvstændig næringsdrift i Skovlund 1900 – 2000. Af Kaj Knudsen, Skovlund.