Blog Image

Fra virkefelt til skueplads…

Pladsen
Med gylden saks, borgerord og heltekvad blev den da – i sommeren 2002 værdigt viet til en ny æra – den gamle plads midt i Skovlund by, som i mere end 100 år har lagt ryg til opkomst af virksomheder med næringsvirke som mål til gavn for fordoms bondekultur og med andelsidéen som grundlag for økonomisk vækst i hele sognet og rummende plads for fremstilling, handel, håndværk og andet godtfolks virke.
Her groede sammenhold på trods af forskellige holdninger og interesser. Her kunne man aflæse de materielle aktiviteters styrke og vægt.Det var i landsbyens midte det hele begyndte og udvikledes. Blog Image

Historien
Det skovlundske næringslivs arnested i et helt århundrede – og intet mindre – har pladsen været. Som nabo til byens mølle fra 1878 byggede man i 1883 Skovlund Andelsmejeri på stedet, hvor sognets mælkeproduk-tion blev behandlet indtil nedlæggelsen i 1979. Mange om- og tilbygninger og strukturtilpasninger er set undervejs. I 1897 nedbrændte mejeriet til grunden. De seje hedebønder lod sig ikke kue, men byggede igen på tomten og sådan holdt de ved indtil fusionsbølgen små 100 år senere skyllede grundlaget væk.
1888 stiftedes Skovlund Brugsforening og fik et lejemål i et lille møllerhus som lå ved mejeriet og i forbindelse med Brugsen oprettedes der en Indlånsforening, hvor kunderne kunne få forrentet ledig kapital, men ikke kunne optage lån. Brugsen flyttede til sin nuværende beliggenhed allerede i 1894 og er senere ombygget. Indlånskassens afløser – Andelskassen – blev oprettet i 1916.
I 1906 var Skovlund Lokalforening en kendsgerning og fik til huse på pladsen ved mejeriet, et naboskab der varede indtil 1919 da jernbanen kom til byen og gav plads for et pakhus til ekspedition af korn- og foder-stoffer. Senere – i 1964 – fik byen andels-fjernvarme med midlertidig base ved mejeriet.
Som man ser har stort set alle sognets andelsselskaber deres opkomst på den gamle plads, der således er et værdigt historisk sted og som fortsat bør værnes. Blog Image

Redningen
Da mejeriet i 1979 ikke kunne være mejeri længere overtog Flenstedkoncernen grund og bygninger og indrettede konservesproduktion på stedet. I pagt med Flensted´s skik for orden og sans for god arkitektur fik virksomheden en overhaling der gjorde den værdig til byens bedste plads.
Årene gik og kravene til effektiv konservesproduktion kunne ikke længere opfyldes bag de gamle
mejerimure, hvorfor man – i 2001 – besluttede at fjerne bygningerne og udlægge hele pladsen til et kreativt åndehul til glæde og pryd for by og egn.
Med gode ideer fra Hedeselskabets anlægsafdeling tog fabrikant Ole Flensted nu hånd om sagen, hvori indgik intense forhandlinger med Ølgod Kommune, Ribe Amt og naboerne, Skovlund Andelskasse og ingeniør Bent Østergaard.
Resultatet kom til at fremstå i form af et anlæg med plæner, bede, stier, høje træer, et P-anlæg indrammet af et stengærde og en smuk flisebelægning .Ved indvielsen lød borgmesterordene: en epoke er forbi nu er fremtiden i borgernes vold. Blog Image

Ostekarret
Ole Flensted ønskede at føje en slutsten på værket,- et synligt minde om pladsens betydning i mere end hundrede forgangne år og en værdig hæder af de gamle hedebønder der i slutningen af 1800-tallet lagde grunden til den fremtid vi nu kender som fortid.
En henvendelse til billed-kunstneren Bjarke Regn Svendsen, med gode råd om at finde en kunstner med de rigtige ideer til at forme og sætte en støtte, resulterede i at Billedhuggeren Laila Westergaard, København kom på opgaven.
Resultatet ses nu på den gamle plads. Et ostekar i granit, hvor motiver fra egn og mejeridrift i sagn og myter, om fortid og nutid, dagligt virke og tidens gang mesterligt og tydeligt er mejslet i den bornholmske granit. I karrets hulning ser man en bevægelig vandkunst, som symboliser vallens overflade som den fordoms boblede under ostefremstillingen.Blog Image

Kunstneren
Samarbejdet mellem billedhuggeren Laila Westergaard og fabrikant Ole Flensted om ide og udførelse af en granitskulptur til pladsen i Skovlund udviklede samtaler og tanker, hvor også Skovlund Sognearkiv blev inddraget for om muligt at kunne levere historie, billeder og andet materiale med forbindelse til pladsen og det gamle mejeri. Det har været en god oplevelse at kunne følge arbejdet mens det stod på og samarbejdet med Laila Westergaard har været både medrivende og positiv.
Laila Westergaard er født i Lemvig i 1964 som tredje generation af en kendt billedhugger-familie.Hun er uddannet på Det Jydske Kunstakadami i årene 1985-89 og på Guzel Sanatlar Fakultesi, Istanbul 1989-90.
Laila Westergaard har gennem de sidste 10-12 år udstillet på en snes af de mest anerkendte udstillinger i Danmark, Sverige og Tyrkiet og en række skulpturer pryder mange uddannelses-steder, rådhuse, institutioner og kirker. Bl.a. kan man se Laila Westergaards udførelse af døbe-fonden i Gullesturp kirke (1998) og Bredballe kirke(2000).
Som et yderligere udtryk for Laila Westergaards anerkendte kunstkvalitet kan nævnes at hun har modtaget en række legater fra såvel private som Kulturministeriets fonde til studier og udstillings-virksomhed.
Med ostekarret er der føjet endnu en perle til rækken af fine værker under Laila Westergaards mejsel.Blog Image
Giveren
Ole Flensted – der er født i 1939 – kom sidst i tresserne til Skovlund med en skrællekniv i hånden. Iført hvid kittel og med hovedet fyldt af gode ideer for de næste 200 års udvikling gik han i gang med at opdyrke sit kartoffel-imperium, hvortil der senere er kommet en lang række grøntsags-ingredienser som grundlag for en virksomhed i rivende udvikling, med mange medarbejdere og arkitektonisk flotte fabriksanlæg beliggende i velholdte, parkagtige områder som pryder byen og egnen omkring Skovlund.
Københavneren, Ole Flensted besidder større lokalpatriotisme end nogen ”indfødt” og har således set det som en forpligtelse at skabe udvikling og trivsel på egnen, hvor de fleste hjem har tilknytning til virksomheden. Som formand for Skovlund Invest A/S har han været dynamo i en kraftig indsats for boligsanering, byggeri, rejsning af industrihuse og byens Børnehus. Han overtog og renoverede for år tilbage Skovlund Kro og overdrog den igen til privat drift og sikrede derved fortsat sognet et samlingssted. Han har skabt sognets oase: Byparken med legeplads, mødested, kroketbaner og stianlæg og har gennem årene afset store beløb til byens forskønnelse og fremme af egnens erhvervs- idræts- og kulturliv. Sporene har eftertrykkeligt og dygtigt sat Skovlund på landkortet.
Senest er det så blevet til anlæg af Skovlund bymidte, hvor kronen på værket udgøres af den unike skulptur: Ostekarret ,- igen en donation der må aftvinge respekt, beundring og taknemlighed.

Af Kaj Knudsen, Skovlund